Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Laatste nieuws:

TNS NIPO onderzoekt draagvlak windenergie-initiati...

TNS NIPO onderzoekt draagvlak windenergie-initiatieven in Friesland

Nieuws

Windenergie bespaart CO2-emissie

In de Leeuwarder Courant staat de dagstelling Windenergie bespaart CO2-emissie. De heer Ir.

Provinciale Staten Friesland neemt besluit over windenergie

Op woensdag 17 december 2014 heeft de Provinciale Staten hun besluit over windenergie genomen. Een besluit op basis van politieke belangen.

GS-besluit over Windenergie

GS-BESLUIT OVER WINDENERGIE

TNS NIPO onderzoekt draagvlak windenergie-initiatieven in Friesland

TNS NIPO onderzoekt draagvlak windenergie-initiatieven in Friesland

Die molens draaien ook voor jou. Meer weten? Ga naar windvoorjou.nl

Publiciteitscampagne "Die molens draaien ook voor jou".

Goed nieuws. De minister biedt Fryslân foar de Wyn ruimte.

Als Fryslân per 30 juni zicht geeft op realistische alternatieven, die op 1 januari 2018 met de bouw kunnen beginnen, dan krijgt ze tot 1 januari 2

Bezoek een turbine op de 3e Nederlandse Open Winddag 2014

Een windturbine of windpark bezoeken - dat kan op zaterdag 14 juni en/ of op zondag 15 juni!

58 Friese initiatieven voor windenergie

Liefst 58 initiatieven zijn in Friesland ingediend voor clusters van windmolens.

Initiatieven voor windenergie in Fryslân

Op verschillende plekken wordt aan initiatieven voor windenergie gewerkt.

Pagina's