Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Een Energiek en Zelfstandig Fryslan

Een energiek en Zelfstandig Fryslân

Een Energiek en Zelfstandig Fryslân Het realiseren van een stabiele, betaalbare en betrouwbare energievoorziening in eigen regio.

Bestuur

Het bestuur wordt uit de leden gekozen voor een periode van vijf jaar.
De leden krijgen informatie via directe post, email, VWFnieuws, Windnieuws en vergaderingen en andere bijeenkomsten. De website van de VWF zal er ook toe bijdragen dat de leden nog sneller geinformeerd kunnen worden.

Wigle Sinnema Voorzitter
Anna Jongstra Secretaris/PR
Joazef Attema Penningmeester,
Frans Veltman Lid
   
vacature Lid

Informatie opvragen: zie contact

Wilt u schriftelijk reageren:

VWF
p/a  Anna Jongstra

Lemsterpad 2, 8531 AA Lemmer