Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Laatste nieuws:

Windenergie bespaart CO2-emissie

In de Leeuwarder Courant staat de dagstelling Windenergie bespaart CO2-emissie. De heer Ir. Bauke Kuiper legt uit hoe Windenergie de CO2-emissie bespaart. Lees het gehele artikel onder kopje Nieuws.

Bestuur

Het bestuur wordt uit de leden gekozen voor een periode van maximaal tweemaal vijf jaar.
De leden krijgen informatie via directe post, email, VWFnieuws, Windnieuws en vergaderingen en andere bijeenkomsten. De website van de VWF zal er ook toe bijdragen dat de leden nog sneller geinformeerd kunnen worden.

Halbe Klijnstra Voorzitter
Sigrid Arends Secretaris/PR
Siebe Bijma Penningmeester,Verzekeringen
Wigle Sinnema Lid
Jan Westra Lid
   

Informatie opvragen: zie contact

Wilt u schriftelijk reageren:

VWF
Postbus 565
8800 AN Franeker