Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Een Energiek en Zelfstandig Fryslan

Het ontstaan van Freon en haar boodschap verwoord...

Freon is ontstaan na het vormen van een groeiende groep mensen en organisatie die nauw betrokken zijn bij de energietransitie in Fryslan. FREON is een afkorting van Friese Energie Ontwikkelingsnetwerk.

Bestuur

Het bestuur wordt uit de leden gekozen voor een periode van vijf jaar.
De leden krijgen informatie via directe post, email, VWFnieuws, Windnieuws en vergaderingen en andere bijeenkomsten. De website van de VWF zal er ook toe bijdragen dat de leden nog sneller geinformeerd kunnen worden.

Wigle Sinnema Voorzitter
Anna Jongstra Secretaris/PR
Joazef Attema Penningmeester,
Frans Veltman Lid
   
vacature Lid

Informatie opvragen: zie contact

Wilt u schriftelijk reageren:

VWF
p/a  Anna Jongstra

Liemerige Wei 6, 8567 HM Oudemirdum