Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Laatste nieuws:

Visie over duurzame opwekking in filmpje verpakt.

Hierbij willen we u informeren over een filmpje die we hebben gemaakt met andere windpartijen....

Bestuur

Het bestuur wordt uit de leden gekozen voor een periode van vijf jaar.
De leden krijgen informatie via directe post, email, VWFnieuws, Windnieuws en vergaderingen en andere bijeenkomsten. De website van de VWF zal er ook toe bijdragen dat de leden nog sneller geinformeerd kunnen worden.

Halbe Klijnstra Voorzitter
vacature Secretaris/PR
Joazef Attema Penningmeester,
Wigle Sinnema Lid
Jan Westra Lid
 Secretariaat  Sigrid Arends

Informatie opvragen: zie contact

Wilt u schriftelijk reageren:

VWF
p/a  dhr Westra

Liemerige Wei 6, 8567 HM Oudemirdum