Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Een Energiek en Zelfstandig Fryslan

Een energiek en Zelfstandig Fryslân

Een Energiek en Zelfstandig Fryslân Het realiseren van een stabiele, betaalbare en betrouwbare energievoorziening in eigen regio.

Adviseur Nick Waltmans voor de VWF

Als bestuur zijn we aantal jaren geleden een samenwerking gestart met adviseur Nick Waltmans van Full Power Support. De energiemarkt is volop in ontwikkeling, waarbij het van belang is om goed op de hoogte te blijven van wat er speelt en welke mogelijkheden zich voordoen. De ontwikkeling heeft meegegebracht dat er meer aanbieders en diverse afnemers zijn. Ook de vormen van energiebronnen en combinaties daarin ontwikkelen zich door. Als bestuur zien we mogelijkheden in verbreding van wind naar wind/zon/opslag. Een goed en deskundig advies kan hierin dus raadzaam zijn.

Wij stellen u voor:

Mijn naam is Nick Waltmans en ik ben sinds 2005 actief in de energiemarkt. De eerste 5 jaar heb ik bij RWE Nederland gewerkt om vervolgens de overstap te maken naar Trianel Nederland. Binnen Trianel Nederland heb ik me met name bezig gehouden met het leveren van stroom en gas aan andere energiebedrijven alsook het afsluiten van stroomcontracten met afvalverbranders, WKK’s en windturbines. 

In 2013 heb ik besloten om mijn eigen adviesbedrijf (Full Power Support) op te richten. Een sterke focus in mijn dagelijkse advisering licht op duurzaamheid en meer als 80% van mijn klantenbestand zijn agrariërs. Dit laatste komt mede doordat ik sinds een kleine 2 jaar vanuit LTO Nederland gevraagd ben om als partner van LTO de leden te ondersteunen bij zon projecten. De ondersteuning bestaat daar veelal uit het aanvragen van SDE+ subsidie, uitvoeren van rendementsberekeningen, regelen van de netverzwaringen en het inpassen in de diverse contracten (leverancier, meetbedrijf, etc).

Wellicht dat sommigen mij ook nog herkennen als adviseur van PAWEX. Vanuit mijn bedrijf heb ik namelijk 4 jaar PAWEX ondersteunt als beleidsadviseur en vanuit die hoedanigheid ook deelgenomen aan landelijke overleggen voor wind op land.

Wat betekent dit nu voor u als lid?

Heeft u een vraag dat gerelateerd is aan windenergie, windturbine en of zonenergie dan kunt u zich richten tot Nick Waltmans. Nick kan uw vragen beantwoorden, een persoonlijk advies geven of bemiddelen bij het afsluiten van een energiecontract of energiescan. Uiteraard kunt u ook via de vereniging contact leggen met Nick. 

Met een vriendelijke groet,                                     

VWF bestuur                                                   Full Power Support

Wigle Sinnema                                                Nick Waltmans

Voorzitter                                                        Adviseur

Tel:06-51001909                                             Tel:06-83897646

info@vwfrl.nl                                                   nick@fullpowersupport.nl

www.vwfrl.nl                                                   www.fullpowersupport.nl