Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Een Energiek en Zelfstandig Fryslan

Een energiek en Zelfstandig Fryslân

Een Energiek en Zelfstandig Fryslân Het realiseren van een stabiele, betaalbare en betrouwbare energievoorziening in eigen regio.

FREON initiatief gaat verder

De kerngroep van FREON heeft de leden van betrokken organisaties uitgenodigd voor het bezoeken van 1 van de vervolg avonden over het initiatief van FREON. Wat is de stand van zaken en wat kan het initiatief voor betrokken leden betekenen

Er is veel gebeurd rondom het gezamenlijke FREON project. Met de Provincie en de vertegenwoordigers van de Friese Energie Tafel, is een plan van aanpak opgesteld en een gegroting vastgesteld. Het was de de hoogte tijd om betrokken en geïnteresseerden te betrekken en te laten zien hoe er bijdragen kan worden zodat de volgende stap gezet kan worden. In bijgaande documenten is alle benodigde informatie te vinden voor leden. Op de informatieavonden worden de documenten toegelicht en worden vragen beantwoord.

 De achterban bijeenkomsten zijn:

  • Dinsdag 11 juli 2023 om 19:30 uur bij Van der Valk te Sneek
  • Dinsdag 25 juli 2023 om 19:30 uur bij Van der Valk te Sneek
  • Dinsdag 22 augustus 2023 om 19:30 uur bij Van der Valk te Sneek

FREON Kerngroep