Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Laatste nieuws:

TNS NIPO onderzoekt draagvlak windenergie-initiati...

TNS NIPO onderzoekt draagvlak windenergie-initiatieven in Friesland

Contact

Voorzitter Halbe Klijnstra
Secretaris/PR Sigrid Arends
Penningmeester, Verzekeringen Joazef Attema
Lid Wigle Sinnema
Lid Jan Westra
Adviseur Nick Waltmans

Wilt u schriftelijk reageren:

VWF
info@vwfrl.nl