Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Een Energiek en Zelfstandig Fryslan

Het ontstaan van Freon en haar boodschap verwoord...

Freon is ontstaan na het vormen van een groeiende groep mensen en organisatie die nauw betrokken zijn bij de energietransitie in Fryslan. FREON is een afkorting van Friese Energie Ontwikkelingsnetwerk.

Contact

Voorzitter Halbe Klijnstra
Secretaris/PR Sigrid Arends
Penningmeester, Verzekeringen Joazef Attema
Lid Wigle Sinnema
Lid Jan Westra
Adviseur Nick Waltmans

Wilt u schriftelijk reageren:

VWF
info@vwfrl.nl