Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Laatste nieuws:

TNS NIPO onderzoekt draagvlak windenergie-initiati...

TNS NIPO onderzoekt draagvlak windenergie-initiatieven in Friesland

Contact

Voorzitter Halbe Klijnstra
Secretaris/PR Sigrid Arends
Penningmeester, Verzekeringen Siebe Bijma
Lid Mient Douma
SOM- commissie Willem Prins
Adviseur, PAWEX Yme Hempenius

Wilt u schriftelijk reageren:

VWF
Postbus 565
8800 AN Franeker