Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Een Energiek en Zelfstandig Fryslan

Een energiek en Zelfstandig Fryslân

Een Energiek en Zelfstandig Fryslân Het realiseren van een stabiele, betaalbare en betrouwbare energievoorziening in eigen regio.

Provinciale Staten akkoord met miljoenen voor Windpark Fryslan

Provinciale Staten van Fryslan gaan akkoord met een investering van 127 miljoen euro in Windpark Fryslan voor de Friese kust in het IJsselmeer. Leden van de meeste partijen denken dat de Friese doelstellingen voor duurzame energie zo het beste worden gehaald.

In het IJsselmeer worden 89 windturbines van 95 tot 120 met hoog geplaatst. Dat levert op jaarbasis bijna 320 megawatt aan windenergie op, genoemg voor 340.000 gezinnen per jaar. De Statenleden stellen wel eisen aan de provinciale investering. Zo moet het toekomstige rendement naar de Friese bevolking toe gaan. Dorpen zouden bijvoorbeeld obligaties moeten kunnen krijgen in het windpark. Daarnaast moet het windpark directe werkgelegenheid opleveren aan de IJsselmeerkust.

De PVV en de Partij voor de Dieren zijn tegen deze provinicale investering. De PVV is tegen windenergie. Het kost veel geld en het levert in verhouding te weinig op. De Partij voor de Dieren is vooral bang voor de schadelijke effecten voor de natuur in het IJsselmeer.

De grootste oppositiepartij PVDA steunt het steken van geld in het windpark, maar stelt ook voorwaarden. De deelname aan het windpark moet ook volgende generaties rendement opleveren.