Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Een Energiek en Zelfstandig Fryslan

Een energiek en Zelfstandig Fryslân

Een Energiek en Zelfstandig Fryslân Het realiseren van een stabiele, betaalbare en betrouwbare energievoorziening in eigen regio.

Visie over duurzame opwekking in filmpje verpakt.

Hierbij willen we u informeren over een filmpje die we hebben gemaakt met andere windpartijen.

In het Klimaatakkoord uit 2019 staat dat de overheid  over tien jaar 35 terawatttuur duurzame energie wil opwekken.  Dat moet voornamelijk met zon en wind.  Daarom hebben wij als Friese windpartijen vaak vergaderd om te kijken hoe we het Friese beleid voor duurzame energie in Friesland te beïnvloeden. Die partijen zijn VWF, Windunie, de Vereniging van Friese Dorpsmolen, Coöperatie Noordenwind. Als groep zijn ook contacten met UsKooperaasje, die de 55 Friese energie coöperaties vertegenwoordigd. Ook Energie Samen, waar wij lid van zijn, spreekt regelmatig met , want deze  heeft zijn wortels in de bewoners in dorpen en wijken.
Wij hebben een Manifest geschreven en een Visie Document. De visie is gebruikt in een fimpje.  Dat werkt vaak sneller en beter. Het filmpje is vooral gericht op bestuurders van provincie en gemeenten. Want in de Regionale Energie Strategie moet gemeenten en provincie verder invullen hoe in Friesland de  duurzame opwekking wordt gerealiseerd.  In Nederland geeft dat bij zon en wind nu al veel onrust, want vaak gooien grote projectontwikkelaars het op een akkoordje met gemeentes. Meestal mag de burger er iets van vinden als de plannen al klaar zijn. Wij denken dat het anders moet. Het filmpje maakt dat duidelijk.
Gebruik uw netwerk om onze visie verder te brengen, dan kunnen we met elkaar in gesprek raken.

U kunt onderstaand linkje kopiëren en dan in de google balk plaatsen.

https://www.youtube.com/watch?v=c7Mz76iv97k&feature=emb_logo