Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Een Energiek en Zelfstandig Fryslan

Het ontstaan van Freon en haar boodschap verwoord...

Freon is ontstaan na het vormen van een groeiende groep mensen en organisatie die nauw betrokken zijn bij de energietransitie in Fryslan. FREON is een afkorting van Friese Energie Ontwikkelingsnetwerk.

Nieuws

58 Friese initiatieven voor windenergie

Liefst 58 initiatieven zijn in Friesland ingediend voor clusters van windmolens.

Initiatieven voor windenergie in Fryslân

Op verschillende plekken wordt aan initiatieven voor windenergie gewerkt.

Provincie geeft richting aan windenergie

Gedeputeerde Staten hebben in een brief de Provinciale Staten geïnformeerd over het vervolg op de ontwerpstructuurvisie windenergie.

Twee monteurs omgekomen bij tragisch ongeval

Bij een brand in een windturbine in Ooltgensplaat zijn op dinsdag 29 oktober twee doden gevallen.

Laatste MW's windenergie verdeeld over de provincies

Provincies hebben een definitief akkoord bereikt over de onderlinge verdeling van 6000 MW windenergie op land.

Emissierechten

De discussie rond emissie geeft wel onduidelijkheid.

WOZ aanslagen controleren

De meeste tirbune-eigenaren hebben onlangs de WOZ-aanslag mogen ontvangen.

SDE+ opent op 4 april 2013

Woensdag 6 februari 2013 zijn de spelregels voor de SDE+ 2013 gepubliceerd in de Staatscourant.

Verdeling 6.000 MW windenergie over de provincies

De provincies hebben afspraken gemaakt over de onderlinge verdeling van de prestatienorm windenergie om in 2020 een vermogen van 6.000 Megawatt (MW

Pagina's