Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Een Energiek en Zelfstandig Fryslan

Het ontstaan van Freon en haar boodschap verwoord...

Freon is ontstaan na het vormen van een groeiende groep mensen en organisatie die nauw betrokken zijn bij de energietransitie in Fryslan. FREON is een afkorting van Friese Energie Ontwikkelingsnetwerk.

Nieuws

Goed nieuws. De minister biedt Fryslân foar de Wyn ruimte.

Als Fryslân per 30 juni zicht geeft op realistische alternatieven, die op 1 januari 2018 met de bouw kunnen beginnen, dan krijgt ze tot 1 januari 2

Bezoek een turbine op de 3e Nederlandse Open Winddag 2014

Een windturbine of windpark bezoeken - dat kan op zaterdag 14 juni en/ of op zondag 15 juni!

58 Friese initiatieven voor windenergie

Liefst 58 initiatieven zijn in Friesland ingediend voor clusters van windmolens.

Initiatieven voor windenergie in Fryslân

Op verschillende plekken wordt aan initiatieven voor windenergie gewerkt.

Provincie geeft richting aan windenergie

Gedeputeerde Staten hebben in een brief de Provinciale Staten geïnformeerd over het vervolg op de ontwerpstructuurvisie windenergie.

Twee monteurs omgekomen bij tragisch ongeval

Bij een brand in een windturbine in Ooltgensplaat zijn op dinsdag 29 oktober twee doden gevallen.

Laatste MW's windenergie verdeeld over de provincies

Provincies hebben een definitief akkoord bereikt over de onderlinge verdeling van 6000 MW windenergie op land.

Emissierechten

De discussie rond emissie geeft wel onduidelijkheid.

WOZ aanslagen controleren

De meeste tirbune-eigenaren hebben onlangs de WOZ-aanslag mogen ontvangen.

Pagina's