Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Laatste nieuws:

Windenergie bespaart CO2-emissie

In de Leeuwarder Courant staat de dagstelling Windenergie bespaart CO2-emissie. De heer Ir. Bauke Kuiper legt uit hoe Windenergie de CO2-emissie bespaart. Lees het gehele artikel onder kopje Nieuws.

Nieuws

SDE+ opent op 4 april 2013

Woensdag 6 februari 2013 zijn de spelregels voor de SDE+ 2013 gepubliceerd in de Staatscourant.

Verdeling 6.000 MW windenergie over de provincies

De provincies hebben afspraken gemaakt over de onderlinge verdeling van de prestatienorm windenergie om in 2020 een vermogen van 6.000 Megawatt (MW

Te Gast in LC

Na alle commotie over de structuurvisie vindt het bestuur van VWF tijd om ook hun geluid te laten horen.

Zienswijze klaar op Ontwerp-Structuurvisie en Plan MER Fryslan Windstreek 2012

Het bestuur van VWF heeft haar zienswijze naar de Provinciale Staten gestuurd.  De zienswijze kunt u lezen op de ledensite.

VWF uit haar ongerustheid op inloopavond in De Walrus in Sneek

Onlangs hield de Provincie Fryslan een inloopavond in Sneek over Windstreek 2012.

Ontwerp Structuurvisie Fryslan Windstreek 2012 ter inzage

De provincie Friesland wil haar nieuwe beleid voor windenergie vaststellen.

Verlenging service overeenkomst Vestas een feit

De VWF heeft samen met de Vestas een overeenkomst kunnen maken waarbij de windmoleneigenaren met een Vestas service-overeenkomst een verlenging kun

Kunst op windmolen, maart t/m november 2012

Kunstenaars exposeren op de windmolens, krantenknipsel lees meer

Samenwerking Provincie en PDF

Eind december is er een overeenkomst getekend tussen de provincie en PDF, als belangrijke punten komen naar voren de rol van de provincie, de funct

Mear enerzjy mei minder wynmûnen,

Provincie Fryslân komt met houtskoolschets over windenergie.

Pagina's