Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Laatste nieuws:

TNS NIPO onderzoekt draagvlak windenergie-initiati...

TNS NIPO onderzoekt draagvlak windenergie-initiatieven in Friesland

Nieuws

Provincie geeft richting aan windenergie

Gedeputeerde Staten hebben in een brief de Provinciale Staten geïnformeerd over het vervolg op de ontwerpstructuurvisie windenergie.

Twee monteurs omgekomen bij tragisch ongeval

Bij een brand in een windturbine in Ooltgensplaat zijn op dinsdag 29 oktober twee doden gevallen.

Laatste MW's windenergie verdeeld over de provincies

Provincies hebben een definitief akkoord bereikt over de onderlinge verdeling van 6000 MW windenergie op land.

Emissierechten

De discussie rond emissie geeft wel onduidelijkheid.

WOZ aanslagen controleren

De meeste tirbune-eigenaren hebben onlangs de WOZ-aanslag mogen ontvangen.

SDE+ opent op 4 april 2013

Woensdag 6 februari 2013 zijn de spelregels voor de SDE+ 2013 gepubliceerd in de Staatscourant.

Verdeling 6.000 MW windenergie over de provincies

De provincies hebben afspraken gemaakt over de onderlinge verdeling van de prestatienorm windenergie om in 2020 een vermogen van 6.000 Megawatt (MW

Te Gast in LC

Na alle commotie over de structuurvisie vindt het bestuur van VWF tijd om ook hun geluid te laten horen.

Zienswijze klaar op Ontwerp-Structuurvisie en Plan MER Fryslan Windstreek 2012

Het bestuur van VWF heeft haar zienswijze naar de Provinciale Staten gestuurd.  De zienswijze kunt u lezen op de ledensite.

Pagina's