Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Een Energiek en Zelfstandig Fryslan

Het ontstaan van Freon en haar boodschap verwoord...

Freon is ontstaan na het vormen van een groeiende groep mensen en organisatie die nauw betrokken zijn bij de energietransitie in Fryslan. FREON is een afkorting van Friese Energie Ontwikkelingsnetwerk.

Nieuws

Emissierechten

De discussie rond emissie geeft wel onduidelijkheid.

WOZ aanslagen controleren

De meeste tirbune-eigenaren hebben onlangs de WOZ-aanslag mogen ontvangen.

SDE+ opent op 4 april 2013

Woensdag 6 februari 2013 zijn de spelregels voor de SDE+ 2013 gepubliceerd in de Staatscourant.

Verdeling 6.000 MW windenergie over de provincies

De provincies hebben afspraken gemaakt over de onderlinge verdeling van de prestatienorm windenergie om in 2020 een vermogen van 6.000 Megawatt (MW

Te Gast in LC

Na alle commotie over de structuurvisie vindt het bestuur van VWF tijd om ook hun geluid te laten horen.

Zienswijze klaar op Ontwerp-Structuurvisie en Plan MER Fryslan Windstreek 2012

Het bestuur van VWF heeft haar zienswijze naar de Provinciale Staten gestuurd.  De zienswijze kunt u lezen op de ledensite.

VWF uit haar ongerustheid op inloopavond in De Walrus in Sneek

Onlangs hield de Provincie Fryslan een inloopavond in Sneek over Windstreek 2012.

Ontwerp Structuurvisie Fryslan Windstreek 2012 ter inzage

De provincie Friesland wil haar nieuwe beleid voor windenergie vaststellen.

Verlenging service overeenkomst Vestas een feit

De VWF heeft samen met de Vestas een overeenkomst kunnen maken waarbij de windmoleneigenaren met een Vestas service-overeenkomst een verlenging kun

Kunst op windmolen, maart t/m november 2012

Kunstenaars exposeren op de windmolens, krantenknipsel lees meer

Pagina's