Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Een Energiek en Zelfstandig Fryslan

Het ontstaan van Freon en haar boodschap verwoord...

Freon is ontstaan na het vormen van een groeiende groep mensen en organisatie die nauw betrokken zijn bij de energietransitie in Fryslan. FREON is een afkorting van Friese Energie Ontwikkelingsnetwerk.

Nieuws

Te Gast in LC

Na alle commotie over de structuurvisie vindt het bestuur van VWF tijd om ook hun geluid te laten horen.

Zienswijze klaar op Ontwerp-Structuurvisie en Plan MER Fryslan Windstreek 2012

Het bestuur van VWF heeft haar zienswijze naar de Provinciale Staten gestuurd.  De zienswijze kunt u lezen op de ledensite.

VWF uit haar ongerustheid op inloopavond in De Walrus in Sneek

Onlangs hield de Provincie Fryslan een inloopavond in Sneek over Windstreek 2012.

Ontwerp Structuurvisie Fryslan Windstreek 2012 ter inzage

De provincie Friesland wil haar nieuwe beleid voor windenergie vaststellen.

Verlenging service overeenkomst Vestas een feit

De VWF heeft samen met de Vestas een overeenkomst kunnen maken waarbij de windmoleneigenaren met een Vestas service-overeenkomst een verlenging kun

Kunst op windmolen, maart t/m november 2012

Kunstenaars exposeren op de windmolens, krantenknipsel lees meer

Samenwerking Provincie en PDF

Eind december is er een overeenkomst getekend tussen de provincie en PDF, als belangrijke punten komen naar voren de rol van de provincie, de funct

Mear enerzjy mei minder wynmûnen,

Provincie Fryslân komt met houtskoolschets over windenergie.

VWF 20 jaar

De VWF bestaat 20 jaar, in de najaarsvergadering is hier aandacht aan besteed.

WOZ akkoord

Er is eindelijk een akkoord voor de bepaling van de WOZ 2009 en 2010, de gemeenten zullen zich hieraan moeten houden.

Pagina's