Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Een Energiek en Zelfstandig Fryslan

Een energiek en Zelfstandig Fryslân

Een Energiek en Zelfstandig Fryslân Het realiseren van een stabiele, betaalbare en betrouwbare energievoorziening in eigen regio.

Verdeling 6.000 MW windenergie over de provincies

De provincies hebben afspraken gemaakt over de onderlinge verdeling van de prestatienorm windenergie om in 2020 een vermogen van 6.000 Megawatt (MW) windenergie op land te plaatsen. Een aanzienlijk deel komt tot stand in grootschalige windenergieprojecten in ‘zoekgebieden’ die provincies hebben aangewezen.
Op basis van deze zoekgebieden kunnen de provincies in 2020 5.715 MW windenergie plaatsen, inclusief de molens die nu al draaien. Het overige deel komt tot stand in kleinere projecten. Dit is meestal maatwerk: projecten zijn te realiseren als ze voldoen aan de ruimtelijke voorwaarden van provincies en gemeenten. Nauw omschreven gebieden worden nog niet gedefinieerd. De overige 285 van de 6.000 MW windenergie komen voort uit dergelijke projecten. Deze worden uiterlijk eind 2015 ingevuld in Fryslân, Overijssel, Noord-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

Provincie

Megawatt

Fryslan

525

Groningen

850

Drenthe

280

Overijssel

80

Noord-Holland

580

Flevoland

1.370

Zuid-Holland

730

Utrecht

60

Gelderland

210

Zeeland

550

Noord-Brabant

420

Limburg

60

Heeft u een vraag of een opmerking over dit bericht?
Neemt u dan contact op met de afdeling communicatie: communicatie@ipo.nl of (070) 888 12 96