Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Laatste nieuws:

Provinciale Staten akkoord met miljoenen voor Wind...

Provinciale Staten van Fryslan gaan akkoord met een investering van 127 miljoen euro in Windpark Fryslan voor de Friese kust in het IJsselmeer.

GS-besluit over Windenergie

GS-BESLUIT OVER WINDENERGIE

Afgelopen dinsdag heeft Gedeputeerde Staten een besluit genomen over windenergie in Friesland. Dit besluit sluit aan op het coalitieakkoord van PVDA, CDA en FNP. Met het proces van draagvlak voor windenergie en van onderaf aan ipv van bovenaf laat GS zien dat ze weinig gevoelig is voor wat de burger zelf aangeeft. In de afgelopen maanden hebben heel veel mensen laten zien waar men wel draagvlak voor windenergie heeft en waar men met elkaar goede plannen heeft ontwikkeld om mooie parken te willen ontwikkelen. Zoals het nu lijkt heeft de GS dit naast zich neer gelegd en zich vastgehouden aan een windpark van 250 MW in het IJsselmeer, een park van 26 MW bij de kop van de Afsluitdijk en twee reservelocaties bij Heerenveen.

Nu mag Provinciale Staten in december een besluit gaan nemen over het voorstel van GS. Het blijft nu de vraag wat kan er nu nog verandert worden om de goede plannen die vanuit Friesland foar de Wyn zijn ontwikkeld nog een kans te geven.  De besluitvorming omvat het volgende proces: op 17 en 18 november organiseert Provinciale Staten hoorzittingen, op 3 december vindt er een behandeling plaats in de Statencommissie en op 17 december een definitief besluit. De vereniging Windturbine Eigenaren is momenteel in overleg om te kijken naar inspreekmogelijkheden.