Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Laatste nieuws:

Minster Kamp is klaar met windplannen Friesland

Begin april heeft Minister Kamp zich uitgesproken over de windplannen van Friesland. Kamp is niet meer af te brengen van zijn keuze voor een windpark in het Friese deel van het IJsselmeer.

Provinciale Staten Friesland neemt besluit over windenergie

Op woensdag 17 december 2014 heeft de Provinciale Staten hun besluit over windenergie genomen. Een besluit op basis van politieke belangen. Vanuit het VWF bestuur zijn we enorm teleurgesteld in dit besluit. We waren zo dichtbij en op de goede weg maar inzet van alle mensen heeft geen effect gehad.

Allereerst wil het VWF alle leden bedanken voor hun inzet om zorg te dragen voor een positieve bijdrage aan de ontwikkelingen rond windenergie. We hebben met elkaar zo ons best gedaan en het heeft niet mogen baten. Al langer dan 10 jaar is men bezig om de windenergie binnen de provincie Friesland in beweging te krijgen en tot op de dag van vandaag geen resultaat.

Het besluit kunt u lezen in onderstaand document.