Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Laatste nieuws:

Windenergie bespaart CO2-emissie

In de Leeuwarder Courant staat de dagstelling Windenergie bespaart CO2-emissie. De heer Ir. Bauke Kuiper legt uit hoe Windenergie de CO2-emissie bespaart. Lees het gehele artikel onder kopje Nieuws.

Provinciale Staten Friesland neemt besluit over windenergie

Op woensdag 17 december 2014 heeft de Provinciale Staten hun besluit over windenergie genomen. Een besluit op basis van politieke belangen. Vanuit het VWF bestuur zijn we enorm teleurgesteld in dit besluit. We waren zo dichtbij en op de goede weg maar inzet van alle mensen heeft geen effect gehad.

Allereerst wil het VWF alle leden bedanken voor hun inzet om zorg te dragen voor een positieve bijdrage aan de ontwikkelingen rond windenergie. We hebben met elkaar zo ons best gedaan en het heeft niet mogen baten. Al langer dan 10 jaar is men bezig om de windenergie binnen de provincie Friesland in beweging te krijgen en tot op de dag van vandaag geen resultaat.

Het besluit kunt u lezen in onderstaand document.