Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Een Energiek en Zelfstandig Fryslan

Een energiek en Zelfstandig Fryslân

Een Energiek en Zelfstandig Fryslân Het realiseren van een stabiele, betaalbare en betrouwbare energievoorziening in eigen regio.

Agenda

VWF Ledenvergadering 26 november 2013

26 november 2013

A.s. dinsdag organiseert het bestuur haar ledenvergadering in Franeker. Zie ledensite voor uitnodiging.

Regionale bijeenkomsten

29 oktober 2013

Zie voor meer informatie 'Vergaderingen'. De bijeenkomsten beginnen om 13.30 uur tot 15.30 uur. Doel is om u te informeren over huidig beleid Provincie. om u te informeren over huidig beleid Provincie. Daarnaast inventarisatie over wensen om op te schalen.

Groep 1 op 29 okt Swaeigat, Heidenskip

Groep 2 op 30 okt Dorpshuis Pingjum

Groep 3 op 1 nov. Dorpshuis Hitzum

Groep 4 op 31 okt, Dorpshuis 'De Kampioen"Skoallestrjitte 9, Hijum

Groep 5 op 5 november Eldorado, De Buorren 1, Wanswert

Groep 6 op 5 november dorpshuis De Nije Tille te Marrum

Groep 7 op 6 november. De Stolp, Smidstraat 6, Sneek

Open Winddag zaterdag 15 juni a.s

15 juni 2013

Op 15 juni kunt u uw windturbine openstellen voor de burgers uit uw omgeving. Wilt u hierover informatie of wilt u deelnemen dan kunt u via onderstaande link u aanmelden.
www.nwea.nl/open-winddag-2013-0

VWF ledenvergadering 23 april 2013

23 april 2013

Reserveer 23 april 2013 voor de ledenvergadering in uw agenda. Aankondiging volgt ook in de nieuwsbrief. Agenda volgt binnenkort.

VWF ledenvergadering 27 november 2012

27 november 2012

Reserveer 27 november 2012 voor de ledenvergadering in uw agenda. Gastspreker is dhr. Konst, over het Provinciale windbeleid.

VWF vergadering 4 april 2012

12 april 2012

agenda zie ledenpagina o.a. Statutenwijziging

VWF vergadering

29 november 2011

Zie ledenpagina

Ledenvergadering NWEA

22 november 2011

zie www.nwea.nl onder leden

VWF vergadering

28 maart 2011

Zie ledenpagina

VWF vergadering

10 maart 2011

Zie ledenpagina

Pagina's