Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Een Energiek en Zelfstandig Fryslan

Een energiek en Zelfstandig Fryslân

Een Energiek en Zelfstandig Fryslân Het realiseren van een stabiele, betaalbare en betrouwbare energievoorziening in eigen regio.

Agenda

Noteer alvast in uw agenda ALV vergadering 16 april in Franeker

30 maart 2018

Noteer alvast in uw agenda 16 april Algemene Ledenvergadering Vereniging Windturbine Eigenaren Friesland. Uitnodiging volgt spoedig.

ALGEMENE LEDENVERGADERING VWF 3 MEI 2017

22 april 2017

Noteer in uw agenda. Op woensdag 3 mei organiseert de Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland hun Algemene Ledenvergadering.

Hopelijk tot dan.

Noteer 10 januari 2017 alvast in uw agenda

10 januari 2017

Op 10 januari 2017 organiseert het VWF bestuur een ALV voor hun leden. Tijdens deze bijeenkomst zullen we op het nieuwe jaar toasten en met elkaar brainstormen over de planontwikkeling Wind op land In Friesland.

ALGEMENE LEDENVERGADERING VWF 24 NOVEMBER 2016

24 november 2016

De vereniging Windturbine-eigenaren Friesland organiseert 24 november haar ledenvergadering. Locatie is Bloemketerp, Burg. J. Dijkstraweg 3 in Franeker.

****Wijziging locatie Ledenvergadering VWF******

17 november 2015

Let op!!

 

Niet vanwege het aanstaande faillissement, maar door een dubbele boeking van hotel De Valk in Franeker, kunnen we daar vanavond niet vergaderingen. Helaas konden we geen vervangende vergaderlocatie in Franeker vinden waardoor we uitwijken naar 

Café-restaurant It Reade Hynder, Het Noard 6, 8731 BB Wommels

Alle VWF leden met mail, krijgen dit bericht. De leden zonder mail zullen we bellen. Wellicht dat u ook nog hier en daar een belltje kunt doen naar de leden bij u in de buurt.

 

Noteer in uw Agenda 17 november 2015 ledenvergadering

22 september 2015

Op dinsdag 17 november 2015 heeft de Vereniging Windturbine Eigenaren Friesland hun ALV. Noteer deze alvast in uw agenda.

Dinsdagavond 24 maart ALV Vereniging Windturbine Eigenaren Friesland

22 april 2015

Op dinsdag 24 maart heeft de vereniging Windturbine Eigenaren Friesland haar ALV gehouden. Het verslag kunt u vinden op de ledenpagina.

VWF heeft op 25 november 2014 haar ledenvergadering te Franeker gehouden

23 december 2014

De vereniging Windturbine-eigenaren Friesland heeft op dinsdag 25 november jl haar ledenvergadering gehouden. Het concept verslag kunt u op de ledenpagina lezen.

INFORMATIE VOOR LEDEN OVER NIEUWE OVEREENKOMSTEN

30 oktober 2014

DONDERDAG 30 OKTOBER INFORMATIE AVOND VOOR LEDEN VAN VWF

Op donderdag 30 oktober is er een informatie avond voor turbine eigenaren waarvan het energiecontract voor 1 maart 2015 eindigt. De betreffende leden hebben onlangs een uitnodiging gehad. Bent u als VWF lid ook geïnteresseerd en u moet binnenkort ook een keuze maken dan kunt u zich aanmelden via het secretariaat. info@vwfrl.nl

Initiatieven voor windenergie in Fryslân

12 maart 2014

Op verschillende plekken wordt aan initiatieven voor windenergie gewerkt. De insteek is positief en van verschillende kanten en initiatieven komen vragen en suggesties binnen.
Om informatie te delen en onderlinge afstemming en samenwerking  te bevorderen organiseert  Platform Duurzaam Fryslân een informatie bijeenkomt voor ondernemers, dorpen en organisaties met initiatieven voor windenergie in Fryslân. En voor turbine eigenaren die overwegen om zich qua sanering bij een initiatief aan te sluiten.
 
Woensdag 12 maart
Van 19.30 uur tot ca. 22.00 uur
Van der Valk Hotel Sneek, (Burgemeester rasterhofflaan 1 , www.hotelsneek.nl  )
Via info@platformduurzaamfryslan.nl kunt u zich aanmelden (In verband met catering graag even aanmelden wie komt/komen)
 
Het programma voor deze informatieavond is als volgt:

  • In een plenaire bijeenkomst de stand van zaken op dit moment, de meest voorkomende vragen en antwoorden vanuit PDF
  • Suggesties voor initiatiefnemers vanuit de Regiegroep Fryslân foar de Wyn
  • Hierop volgt een ronde voor vragen uit de zaal
  • Gelegenheid voor partijen om een oproep tot samenwerking te doen. Te denken valt aan saneren van turbines, grondposities en of (ondersteuning voor) contact met omwonenden. Via info@platformduurzaamfryslan.nl kunt u zich aanmelden om een oproep te –laten-  doen (In verband met beperkte tijd graag even aanmelden). We wijzen er op dat u ook via de website www.platformduurzaamfryslan.nl vraag en aanbod van turbines kunt invullen en bekijken.

 
Na het plenaire deel is er gelegenheid voor de aanwezigen om wensen en mogelijkheden met elkaar af te stemmen.
 
We roepen  ondernemers, dorpen en organisaties  die initiatieven hebben van harte op om deze avond te bezoeken.  Voor  vragen,  toelichting, maar ook om met andere initiatieven en initiatiefnemers  in contact te komen. Die contacten  en samenwerking zijn  essentieel. 
 
We proberen alle op dit moment betrokken partijen uit te nodigen, maar mocht u iemand kennen die mogelijk nog niet bij PDF bekend is, wilt u deze partij deze uitnodiging dan toe mailen?
 
Al vast dank en we zien er naar uit u te begroeten op de informatie avond
 
Platform Duurzaam Fryslân
 
Peet Sterkenburgh

Pagina's