Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Een Energiek en Zelfstandig Fryslan

Het ontstaan van Freon en haar boodschap verwoord...

Freon is ontstaan na het vormen van een groeiende groep mensen en organisatie die nauw betrokken zijn bij de energietransitie in Fryslan. FREON is een afkorting van Friese Energie Ontwikkelingsnetwerk.

Agenda

OP 16 APRIL ORGANISEERT HET VWF HAAR ALV-BIJEENKOMST

4 april 2018

Op maandag 16 april organiseert het VWF bestuur haar Algemene ledenvergadering voor haar leden. De uitnodiging is te vinden op de ledenpagina. 

Nieuwjaarsbijeenkomst 9 januari 2018

30 maart 2018

Op 9 januari organiseert het VWF bestuur een nieuwjaarsbijeenkomst in Café Restaurant it Reade Hynder, Het Noord 6, in Wommels. Tijdens deze avond willen we met u in gesprek over de ontwikkelingen van wind op land.

Onze gastspreker is deze avond Tsjeard Hofstra, projectleider van de "Elfwegentocht-2018". De bedoeling is om in Fryslan in de eerste twee weken van juli te reizen met alleen maar duurzame vervoermiddelen. Dit futuristische project is een van de 41 projecten in het kader van Culturele Hoofdstad LW2018. Provincie, gemeenten, bedrijven, vervoersmaatschappijen en scholen zijn hier volop mee bezig. De uitnodiging is bijgesloten

 

Noteer alvast in uw agenda ALV vergadering 16 april in Franeker

30 maart 2018

Noteer alvast in uw agenda 16 april Algemene Ledenvergadering Vereniging Windturbine Eigenaren Friesland. Uitnodiging volgt spoedig.

ALGEMENE LEDENVERGADERING VWF 3 MEI 2017

22 april 2017

Noteer in uw agenda. Op woensdag 3 mei organiseert de Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland hun Algemene Ledenvergadering.

Hopelijk tot dan.

Noteer 10 januari 2017 alvast in uw agenda

10 januari 2017

Op 10 januari 2017 organiseert het VWF bestuur een ALV voor hun leden. Tijdens deze bijeenkomst zullen we op het nieuwe jaar toasten en met elkaar brainstormen over de planontwikkeling Wind op land In Friesland.

ALGEMENE LEDENVERGADERING VWF 24 NOVEMBER 2016

24 november 2016

De vereniging Windturbine-eigenaren Friesland organiseert 24 november haar ledenvergadering. Locatie is Bloemketerp, Burg. J. Dijkstraweg 3 in Franeker.

****Wijziging locatie Ledenvergadering VWF******

17 november 2015

Let op!!

 

Niet vanwege het aanstaande faillissement, maar door een dubbele boeking van hotel De Valk in Franeker, kunnen we daar vanavond niet vergaderingen. Helaas konden we geen vervangende vergaderlocatie in Franeker vinden waardoor we uitwijken naar 

Café-restaurant It Reade Hynder, Het Noard 6, 8731 BB Wommels

Alle VWF leden met mail, krijgen dit bericht. De leden zonder mail zullen we bellen. Wellicht dat u ook nog hier en daar een belltje kunt doen naar de leden bij u in de buurt.

 

Noteer in uw Agenda 17 november 2015 ledenvergadering

22 september 2015

Op dinsdag 17 november 2015 heeft de Vereniging Windturbine Eigenaren Friesland hun ALV. Noteer deze alvast in uw agenda.

Dinsdagavond 24 maart ALV Vereniging Windturbine Eigenaren Friesland

22 april 2015

Op dinsdag 24 maart heeft de vereniging Windturbine Eigenaren Friesland haar ALV gehouden. Het verslag kunt u vinden op de ledenpagina.

VWF heeft op 25 november 2014 haar ledenvergadering te Franeker gehouden

23 december 2014

De vereniging Windturbine-eigenaren Friesland heeft op dinsdag 25 november jl haar ledenvergadering gehouden. Het concept verslag kunt u op de ledenpagina lezen.

Pagina's