Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Een Energiek en Zelfstandig Fryslan

Het ontstaan van Freon en haar boodschap verwoord...

Freon is ontstaan na het vormen van een groeiende groep mensen en organisatie die nauw betrokken zijn bij de energietransitie in Fryslan. FREON is een afkorting van Friese Energie Ontwikkelingsnetwerk.

Woensdag 23 november 2022 Algemene Ledenvergadering

12 december 2022

Op woensdag 23 november organiseren we onze Algemene Ledenvergadering bij Van der Valk in Sneek.