Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Een Energiek en Zelfstandig Fryslan

Het ontstaan van Freon en haar boodschap verwoord...

Freon is ontstaan na het vormen van een groeiende groep mensen en organisatie die nauw betrokken zijn bij de energietransitie in Fryslan. FREON is een afkorting van Friese Energie Ontwikkelingsnetwerk.

Twee monteurs omgekomen bij tragisch ongeval

Bij een brand in een windturbine in Ooltgensplaat zijn op dinsdag 29 oktober twee doden gevallen. Het betreft twee servicemonteurs die bezig waren met een reguliere controle van een van de turbines van het windpark Piet de Wit. De Arbeidsinspectie onderzoekt het tragische ongeval.
Een dodelijk ongeluk binnen de windsector is een schok voor iedereen die acief is in windenergie. Veilig werken in en aan windturbines staat hoog in het vaandel van de sector. Vorig jaar is daartoe - mede door het werk van de NWEA-commissie Safety, Operations & Maintenance - een Arbocatalogus voor veilig werken in en aan turbines opgesteld, met onder meer richtlijnen voor turbine-eigenaren en onderhoudspersoneel. Deze sectorbrede Arbocatalogus van WENb en NWEA was een vervolg op een eerder 'Handboek veilig werken' .

Onderzoek door onder meer de Arbeidsinspectie zal duidelijk moeten maken hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. NWEA zal de resultaten van dit onderzoek nauwlettend beoordelen of richtlijnen aangepast moeten worden. (Bron: NWEA)

Het VWF leeft mee met de nabestaanden en collega's van beide monteurs.