Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Een Energiek en Zelfstandig Fryslan

Een energiek en Zelfstandig Fryslân

Een Energiek en Zelfstandig Fryslân Het realiseren van een stabiele, betaalbare en betrouwbare energievoorziening in eigen regio.

58 Friese initiatieven voor windenergie

Liefst 58 initiatieven zijn in Friesland ingediend voor clusters van windmolens. De initiatieven liggen verspreid over de hele provincie behalve in gemeente Opsterland en Smallingerland.

Naast boeren zijn ook dorpsgemeenschappen betrokken bij deze plannen voor windenergie, de Friese ondernemers. Fryslân foar de Wyn (Friesland voor de wind) is een initiatief van Platform Duurzaam Fryslân, de Friese Milieu Federatie en het Comité Hou Fryslân Mooi.

Ook blijkt uit de plannen dat er oog is voor saneren, participatie, compensatie. De regiecommissie van Fryslân foar de Wyn is bezig alle plannen te analyseren. Het slagen ervan kan effect hebben op de grootte van het windmolenpark in het IJsselmeer.

Scenario's
Tot 1 mei is er ruimte om ontbrekende informatie binnen de ingediende voorstellen aan te vullen. Daarna zijn de plannen definitief. Na regiobijeenkomsten zal een onafhankelijke commissie één of meerdere scenario’s voor de realisering van 530 megawatt windenergie op land in de provincie Fryslân schetsen.

bron: Nieuwe Oogst