Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Een Energiek en Zelfstandig Fryslan

Een energiek en Zelfstandig Fryslân

Een Energiek en Zelfstandig Fryslân Het realiseren van een stabiele, betaalbare en betrouwbare energievoorziening in eigen regio.

Nieuwe adviseur Nick Waltmans voor de VWF

Als bestuur zijn we verheugd om  u te kunnen mededelen dat onze vereniging een samenwerking is gestart met adviseur Nick Waltmans van Full Power Support.  De samenwerking gaan we eerst voor een jaar aan om te kijken of we goed bij elkaar passen. Als bestuur zien we mogelijkheden in verbreding van wind naar wind/zon. Ook energiescans en het bemiddelen van energiecontracten past binnen onze vereniging.

Mijn naam is Nick Waltmans en ik ben sinds 2005 actief in de energiemarkt. De eerste 5 jaar heb ik bij RWE Nederland gewerkt om vervolgens de overstap te maken naar Trianel Nederland. Binnen Trianel Nederland heb ik me met name bezig gehouden met het leveren van stroom en gas aan andere energiebedrijven alsook het afsluiten van stroomcontracten met afvalverbranders, WKK’s en windturbines. 

 

In 2013 heb ik besloten om mijn eigen adviesbedrijf (Full Power Support) op te richten. Een sterke focus in mijn dagelijkse advisering licht op duurzaamheid en meer als 80% van mijn klantenbestand zijn agrariërs. Dit laatste komt mede doordat ik sinds een kleine 2 jaar vanuit LTO Nederland gevraagd ben om als partner van LTO de leden te ondersteunen bij zon projecten. De ondersteuning bestaat daar veelal uit het aanvragen van SDE+ subsidie, uitvoeren van rendementsberekeningen, regelen van de netverzwaringen en het inpassen in de diverse contracten (leverancier, meetbedrijf, etc).

Wellicht dat sommigen mij ook nog herkennen als adviseur van PAWEX. Vanuit mijn bedrijf heb ik namelijk 4 jaar PAWEX ondersteunt als beleidsadviseur en vanuit die hoedanigheid ook deelgenomen aan landelijke overleggen voor wind op land.

 Wat betekent dit nu voor u als lid?

Heeft u een vraag dat gerelateerd is aan windenergie, windturbine en of zonenergie dan kunt u zich richten tot Nick Waltmans. U kunt het ook altijd via het VWF secretariaat regelen.  Het zal voor ons allen even wennen zijn maar we staan er als bestuur en adviseur zeer enthousiast in en hopen dat u dat als lid ook zo gaat ervaren.  Qua werkwijze van factureren zal dit zo blijven zoals we vanuit de Vereniging gewend waren. 

Met een vriendelijke groet,                                     

VWF bestuur                                                    Full Power Support

Halbe Klijnstra                                                 Nick Waltmans

Voorzitter                                                          adviseur

Tel:06-20525343                                              Tel:06-83897646

info@vwfrl.nl                                                   nick@fullpowersupport.nl

www.vwfrl.nl                                                   www.fullpowersupport.nl