Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Een Energiek en Zelfstandig Fryslan

Het ontstaan van Freon en haar boodschap verwoord...

Freon is ontstaan na het vormen van een groeiende groep mensen en organisatie die nauw betrokken zijn bij de energietransitie in Fryslan. FREON is een afkorting van Friese Energie Ontwikkelingsnetwerk.

Woensdag 19 april 2023 Algemene ledenvergadering

19 april 2023

Op woensdag 19 april organiseren we onze Algemene Ledenvergadering bij Van der Valk in Sneek.

We hebben voor deze avond ook een interessante spreker uitgenodigd

We hopen u allen te ontmoeten