Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland

Laatste nieuws:

TNS NIPO onderzoekt draagvlak windenergie-initiati...

TNS NIPO onderzoekt draagvlak windenergie-initiatieven in Friesland

Adviseur

De Adviseur:
Yme Hempenius is door het bestuur van VWF gevraagd om voor VWF en haar leden als onafhankelijk adviseur op te treden.
 
Yme Hempenius Advies en Begeleiding            
                                                                      
Activiteiten:
De NWEA behartigt landelijk de belangen van windenergie, Yme Hempenius is hier kernlid van de commissie Financiën en Exploitatie. Verder is hij bestuurslid van PAWEX. Voor deze beide functies vertegenwoordigt hij de VWF.
Yme Hempenius zit als turbine-eigenaar in de deelnemersraad van CertiQ, mede omdat hij ook veel aanvragen en wijzigingen van groenverklaringen verzorgt. Dit doet hij overigens ook voor mestvergisters.
Yme is voor de VWF tussenpersoon bij de energiebedrijven om voor de VWF-leden de beste contracten voor de stroomafname te krijgen.
Door de jarenlange ervaringen heeft hij bijzonder goede contacten opgebouwd met netbeheerders, energieafnemers, meetbedrijven en anderen, die direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling en exploitatie van turbines.
Daarnaast werkt hij ook op projectbasis aan de ontwikkeling van windprojecten, veelal in samenwerking met anderen. Door die samenwerking is hij vaak uitstekend in staat om bij ingewikkelde kwesties  met goede en op resultaat gerichte adviezen te komen.
 
De adviseur over zichzelf:
Ik treed bij voorkeur op als vaste adviseur voor een bepaald traject. In een dergelijk geval werk ik op basis van een vaste vergoeding, of eventueel op uurbasis. Er gelden speciale tarieven voor de leden van de VWF. Indien er een gezamenlijk belang is, dan speel ik het door en kan de betreffende kwestie via het bestuur opgepakt worden, zo kan er ook een oplossing gezocht worden voor een groep leden van de VWF. Is het een individueel belang dan doet u rechtstreeks zaken met mij.
 
Yme Hempenius
Advies en begeleiding